27 Gru

Nowy cykl BOTO BETWEEN

BOTO BETWEEN to odbywające się cyklicznie w Teatrze BOTO spotkania przybliżające publikacje autorów zaprzyjaźnionych z festiwalem between.pomiędzy prowadzone przez Monikę Szubę, Davida Malcolma i Tomasza Wiśniewskiego. Omawiana jest twórczość oryginalna i tłumaczenia (wiersze, powieści, dramaty, eseje) oraz publikacje naukowe. Rozmowy prowadzone są w sposób obrazowy i zrozumiały, a kierowane są do szerokiego grona odbiorców: studentów, licealistów oraz wszystkich zainteresowanych literaturą i teatrem. Otwarte dyskusje mają charakter kameralny, warsztatowy i prowadzone są w języku polskim bądź angielskim. Opiekę merytoryczną nad projektem BOTO BETWEEN sprawuje Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, a jego koordynacją zajmuje się fundacja between.pomiędzy.

 W najbliższym czasie planujemy następujące spotkania:

 Metafizyka w poezji | wtorek, 17 stycznia 2017, godz. 19.00

Prowadzone w ostatnich latach przez Jean Ward badania skupiają się na poezji metafizycznej. Redagowane wspólnie z Małgorzatą Grzegorzewską, Marią Fengler oraz Markiem S. Burrowsem książki przedstawiają paletę możliwych współczesnych odczytań poezji religijnej, zarówno w perspektywie polskiej, jak i światowej. W centrum naszej uwagi będą trzy tomy:

  • Poetic Revelations: Word Made Flesh Made Word: The Power of the Word III pod redakcją Marka S. Burrowsa, Jean Ward oraz Małgorzaty Grzegorzewskiej (Routledge 2017).
  • Striking the Chords of Spirit and Flesh in Polish Poetry. A Serendipity pod redakcją Jean Ward, Marii Fengler oraz Małgorzaty Grzegorzewskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016)
  • Między słowem a rzeczy-wistością. Poezja Eliota wobec cielesności i Wcielenia pod redakcją Jean Ward i Marii Fengler (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015).

Teatr z Londynu, Szkot z Sopotu | wtorek, 24 stycznia 2017, godz. 19.00

  • Podczas drugiego spotkania zapraszamy na rozmowę o najnowszej książce Tomasza Wiśniewskiego, omawiającej twórczość londyńskiego teatru Complicite, grupy znanej chociażby ze znakomitej interpretacji prozy Brunona Schulza. Będzie to również okazja do wysłuchania tłumaczonych właśnie na język polski opowiadań Davida Malcolma oraz spotkania z autorem.
  • Complicite, Theatre and Aesthetics. From Scraps of Leather Tomasza Wiśniewskiego (Palgrave Macmillan 2016). Prowadzenie: Joanna Lisiewicz i Ola Wachacz.
  • Blaga proza Davida Malcolma w tłumaczeniu na język polski (Wydawnictwo Maski 2017). Prowadzenie: Miłosz Wojtyna

Wiele głosów, wiele języków | wtorek, 31 stycznia 2017, godz. 19.00

  • Na trzecie spotkanie zapraszamy redaktorów warszawskiego kwartalnika „Tekstualia” oraz autorów numeru poświęconego autorom wielojęzycznym, takim jak chociażby Joseph Conrad, Stefan Themerson, Billy Wilder i Samuel Beckett. Do Sopotu zapraszamy wszystkich autorów numeru „Bilingwizm” (3/2016).