BETWEEN.LABORATORIA

ENDA WALSH: Przemysław Wasilkowski

Pokaz trzydniowej pracy warsztatowej: Środa, 15 maja 2019, godz. 17.30, Teatr na Plaży, Sopot

Warsztaty ENDA WALSH: W DRODZE DO BALLYTURK prowadzone przez Przemysława Wasilkowskiego, są kontynuacją jego poszukiwań i badań dotyczących podstawowej materii sztuki teatru – działania aktorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznego procesu, który takie działania inicjuje.

Praca warsztatowa skupiać się będzie na trzech aspektach aktorskich działań w procesie: wewnętrznym geście aktora, jego ucieleśnieniu (działanie fizyczne aktora) oraz relacji, jaka między nimi zachodzi (sytuacja dialogiczna).

Ten ostatni aspekt, sytuacja dialogiczna, inspirowana strukturami narracyjnymi, autoreferencyjnych monologów beckettowskich oraz praktyką psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella – stanowi główne pole zainteresowań realizatorów działań warsztatowych.

Materiałem do pracy warsztatowej jest tekst dramatyczny irlandzkiego pisarza Endy Walsha Ballyturk (w tłumaczeniu prowadzącego warsztaty), który można odczytywać jako uwspółcześnioną wersję Czekając na Godota Samuela Becketta.

Przemysław Wasilkowski – aktor, reżyser, urodzony 12 kwietnia 1968 roku, w Grodkowie.

Absolwent wydziału aktorskiego łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej; doktor sztuki teatralnej (promotorem jego przewodu doktorskiego był prof. Krystian Lupa).

W latach 1994-1999 pracował w Workcenter Jerzego Grotowskiego w Pontederze, we Włoszech. Jako członek zespołu artystycznego, brał aktywny udział w twórczym procesie pracy Workcenter, którego ukoronowaniem była zamknięta struktura performatywna o nazwie „Akcja”.

Po powrocie do Polski, był asystentem prof. Michała Pawlickiego w swojej macierzystej uczelni. W latach 2008-2018 wykładał w Studium Aktorskim im. Sewruka w Olsztynie.

Jako aktor współpracował z Teatrem Nowym w Łodzi (Voland w Mistrzu i Małgorzacie, reż. Andrzej Marczewski), Teatrem Polskim w Poznaniu (Ksiądz Piotr w Dziadach, reż. Maciej Prus), Teatrem Bretoncaffe w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie (Artaud w Sobowtór i jego teatr, reż. Paweł Passini), Teatrem Śląskim w Katowicach (Humphrey Bogart w Zagraj to jeszcze raz, Sam, reż. Grzegorz Kempinsky , a ostatnio z Instytutem Grotowskiego, w ramach sezonu mistrzów (Mauzer, reż. Theodoros Terzopoulos). Współpracował także z teatrami poza granicami Polski (m.in. Zona Castaglia w Turynie; ARCAT oraz Atelier Monique Stalens w Paryżu).

Zajmuje się również reżyserią (MC HCW Projekt, Zona Tenebrarum, Czarne na biało-niebieskim, Kres długiego Dnia, Stany Szoku) i ruchem scenicznym (Balladyna Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Termopile Polskie Teatr Nowy w Łodzi, Słownik Chazarski Teatr im. Kochanowskiego w  Opolu).

Jego autorskie spektakle (Lament Doctoris Fausti, Zona Tenebrarum, Stany szoku, SAM) były prezentowane i nagradzane na licznych festiwalach w Polsce i za granicą m.in.: we Włoszech, Francji, Grecji, Finlandii, Japonii.

Artur Krajewski – aktor, urodzony 04. 08. 1968 roku w Białymstoku. Absolwent PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.

W latach 1992-1994 pracował jako aktor Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, w latach  2004-2010 – Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Przez lata zawodowej kariery współpracował ze stołecznymi teatrami (Dramatycznym, Sceną Prezentacje), łódzkimi (Teatr im. Stefana Jaracza, Teatr Studyjny), Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu; Teatrem Provisorium w Lublinie.

Występował w spektaklach, między innymi: Macieja Prusa, Mai Kleczewskiej, Grzegorza Jarzyny, Zbigniewa Brzozy, Pawła Łysaka, Adama Orzechowskiego, Michała Zadary, Pawła Passiniego, Rafała Sabary, Marcina Libera. Ostatnio można go było oglądać w spektaklu Punkt zero. Łaskawe w reżyserii Janusza Opryńskiego.

Ma na swoim koncie wiele wybitnych ról filmowych i telewizyjnych, u takich twórców, jak: Grzegorz Królikiewicz (Sąsiady), Łukasz Barczyk, (Hiszpanka), Jagoda Szelc (Wieża jasny dzień), Mariusz Grzegorzek (Goliatus, goliatus), Jacek Bromski (U Pana Boga za piecem).

Agnieszka Wróblewska – psycholożka, dyplomowana psychoterapeutka, facylitatorka International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP), trenerka i superwizorka.

Wraz z Tomaszem Teodorczykiem tworzy autorski program szkoleń i konsultacji dla trenerów i trenerek w oparciu o metody psychologii społecznej i psychologii procesu, własne wieloletnie doświadczenie oraz pracę z organizacjami NGO w Polsce i zagranicą.

W obszarze działań twórczych, adaptuje techniki psychologii procesu do budowania postaci przez aktorki i aktorów. W ramach projektów badawczych zrealizowała 3 spektakle z teatrem tańca Bretoncaffe: Taniec śniącego ciała, Tańcząc Sarę Kane oraz Dion.is.us. Monodram Przemysława Wasilkowskiego, SAM, do którego prowadziła prace warsztatowe zdobył I nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 2016.

HAROLD PINTER: David Malcolm, Jon McKenna, Simon Bennett, Martin Blaszk

Pokaz czterodniowej pracy warsztatowej: Czwartek, 16 maja 2019, godz. 16.00, Teatr BOTO, Sopot

Teatr laboratoryjny: No Man’s Land Harolda Pintera

Jest to dochodzenie dotyczące praktycznych aspektów, które tworzą spektakl. Mamy nadzieję, że pomoże badaczom lepiej zrozumieć ekspresywność sztuki (w sposób inny, niż bliżej im znane rozumienie akademickie czy literackie). Tematem festiwalu Between.Pomiędzy w 2019 roku jest Wyspa. Naszym celem będzie stanie się „promem” pomiędzy wyspami teorii i performansu w sztuce, w której już same postaci są dla siebie wyspami. Powszechnie wiadomo, że Pinter, jako pisarz, inspirował się twórczością Samuela Becketta, ale jako aktor tchnął nową energię w słowa i czyny postaci. W odróżnieniu od Laboratorium Grotowskiego, w którym uczestnicy mieli osiemnaście miesięcy na przygotowanie spektaklu, my mamy tydzień. Ale mamy przewagę w postaci Harolda Pintera, Davida Malcolma, Martina Blaszka, Simona Bennetta i Jona McKenny. „Co ci dolega?”  Zapraszamy.

David Malcolm współtworzy Between.Pomiędzy od 2010 roku. Pisarz, tłumacz i aktor-amator, mieszka w Sopocie.

Jon McKenna jest aktorem/artystą od ponad 40 lat, ma ogromne doświadczenie w występach w teatrze mainstreamowym, ulicznym oraz eksperymentalnym, a także w telewizji i filmach pełnometrażowych. Współpracował ze Stanem E. Gontarskim przy poprzednich festiwalach Between.Pomiędzy, a Tomasza Wiśniewskiego i Davida Malcolma poznał w Calder Bookshop/Theatre w Londynie, kiedy razem ze Stanem eksperymentował nad kompilacją tekstów Becketta Breath Text Breath.

Simon Bennett jest aktorem i pisarzem, który regularnie pracował m.in. z Calder Bookshop/Theatre w Londynie. Wystawił tam dwie sztuki: A Strange Kind of Passion i Five Days For The Queen. Prowadzi warsztaty pisarskie i aktorskie w więzieniach i zakładach poprawczych. Obecnie pracuje w więzieniach – uczy angielskiego dorosłych więźniów niepochodzących z Wielkiej Brytanii.

Martin Blaszk jest adiunktem w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W swoich badaniach naukowych interesuje się happeningami, alternatywnymi formami edukacji i kreatywnością w nauczaniu.