BETWEEN.SCENA

TEATR PIEŚŃ KOZŁA, RAPORT KASANDRY, reż. Grzegorz Bral

Niedziela, 19 maja 2019, godz. 19.00, Teatr Wybrzeże, Scena Kameralna, Sopot

Teatr Pieśń Kozła stworzył unikatową formę koncertu eksplorującego rytualne korzenie teatru, w którym muzyczność współtworzy  teatralność. Rzeczywistość mitologiczna przemawia do nas polifonią  dźwięków.

Tytułowy Raport Kasandry jest symbolicznym nawiązaniem do historii kobiet, które poprzez swoją wrażliwość i umiejętność analizy docierają do pełniejszego obrazu człowieczeństwa. W opresyjnej rzeczywistości nie mogą być usłyszane. Postawa mitycznych bohaterek jest niezrozumiała dla społeczeństwa. Odosobnione strażniczki duchowości pozostają samotne w swoim cierpieniu. Literatura podaje tu przykłady kobiet, jednak życie uczy nas, że także mężczyźni mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Teatr Pieśń Kozła z muzyczności tworzy głównego bohatera i w ten sposób uniwersalizuje problem. Kilkanaście polifonicznych pieśni śpiewanych przez ośmiu wokalistów w towarzystwie wiolonczeli formuje doskonałą energię. Kompozycji towarzyszą teksty zainspirowane europejską myślą egzystencjalną i mitologią.

Realizatorzy:
Reżyseria – Grzegorz Bral
Muzyka – Maciej Rychły
Dramaturgia – Alicja Bral
Aranżacje muzyczne – Maciej Rychły, Przemysław Michalak
Kostiumy – Alicja Gruca
Dźwięk – Waldemar Trzaska
Wiolonczela – Malwina Maławy
Aktorzy: Volodymyr Andrushchak, Mikołaj Bońkowski, Paweł Frasz,
Piotr Gałek, Anna Grycan, Aleksandra Michniewicz, Urszula Milewska,
Natalia Voskoboynikov, Łukasz Wójcik

* Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.

Niedziela, 19 maja 2019 – po pokazie Raportu Kasandry odbędzie się rozmowa z twórcami spektaklu

Grzegorz Bral – Reżyser teatralny, nauczyciel Aktorskiej Metody Koordynacji. Prezes Stowarzyszenia Kultury Teatralnej Pieśń Kozła, współzałożyciel i dyrektor artystyczny Teatru Pieśń Kozła, dyrektor artystyczny Brave Festival – Przeciw wypędzeniom z kultury, Brave Kids i Brave Together; dyrektor projektu „Zasadźmy sobie las”, prezes Fundacji Bral. Od lat 90. działa na rzecz organizacji charytatywnej ROKPA International. W 2013 roku powołał własną szkołę teatralną w Londynie – Bral School of Acting.

Studiował literaturę, psychologię i wiedzę o teatrze. Od 1987 do 1992 roku współpracował z Akademią Praktyk Teatralnych Gardzienice. W latach 2010-2012 był dyrektorem artystycznym Teatru Studio w Warszawie. Teatr Pieśń Kozła powstał w 1996 roku i stał się jednym z najciekawszych i najwybitniejszych przykładów nowej polskiej awangardy teatralnej w ostatnich latach.

Bral był wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia artystyczne. Na liście odznaczeń i nagród są między innymi Zasłużony dla Kultury Narodowej, Scotsman Fringe First 2004 oraz Herald Angel 2004 . W 2009 roku jego teatr był nominowany do Europejskiej Nagrody Teatralnej  w kategorii Nowe Rzeczywistości Teatralne. Podczas Fringe Festival 2012 w Edynburgu, przedstawienie Pieśni Leara w reżyserii Brala zostało nagrodzone Fringe First – to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda festiwalu. Działalność edukacyjna jest również bardzo ważnym aspektem zatrudnień zawodowych Brala. Wraz z zespołem TPK reżyser stworzył unikatową metodę szkolenia aktorskiego, która nazywa się Aktorską Metodą Koordynacji. Bral ma na swoim koncie organizację wielu warsztatów na całym świecie. Do 2012 roku uczył techniki dramy w ramach programu magisterskich studiów aktorskich, prowadzonego przez Teatr Pieśń Kozła we współpracy z Manchester Metropolitan University. Od 2013 roku dyrektor TPK prowadzi działalność edukacyjną we współpracy z Bral School of Acting w Londynie.

MUZYKA ŚWIĘTYCH JEZIOR
Sobota, 18 maja 2019, godz. 21.00, Teatr BOTO, Sopot

„Muzyka Świętych Jezior” to nowy program Mateusza Rychłego i Macieja Rychłego oparty na reliktowych motywach z Kaszub, Łużyc, Kujaw, Pałuk i Mazowsza Leśnego. Te etnograficzne regiony różnią się formami lokalnej kultury, a jej archaiczne i jednocześnie charakterystyczne motywy, są znakami odróżniającymi jeden region od drugiego. Mówiąc o muzyce tradycyjnej przywołuje się chętnie pojęcie „muzyka źródeł”. Program „Muzyka Świętych Jezior” jest muzycznym badaniem „wody żywej” czystych kropli ludzkiego doświadczenia.

„a pragnącemu dam darmo pić ze źródła”

Źródło: „Źródła to naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal dzielący się na eukrenal – źródło właściwe i hypokrenal – strefę odpływu źródła. Wydajność źródła mierzy się ilością wody wypływającej w jednostce czasu. Miejsce wypływu źródła związane jest z rzeźbą terenu.”

„I ukazał mi rzekę wody, lśniącą jak kryształ”

Budowa rzeki: „Początek rzeki może mieć formę źródła, choć nierzadko zdarza się, że rzeka powstaje z połączenia kilku mniejszych potoków lub wypływa z jeziora, lodowca lub bagna, zasilana jest wodami z opadów atmosferycznych, a także przez wody podziemne. Reżim rzeki /ustrój rzeki/ określa przebieg zjawisk hydrologicznych na rzece: zmiany stanów wody – wezbrania, niżówki, zjawiska lodowe. Płynąca woda w rzece powoduje ciągłe jej mieszanie i napowietrzanie. W rzece nie występują uwarstwienia wody, które charakterystyczne są dla jezior. Rzekę przystosowaną do żeglugi za pomocą stopni wodnych nazywa się rzeką skanalizowaną.”

„a źiemia była pusta y próżna, y ćiemnośći były nad głębokością,”

Jeziora: „Jeziora ze względu na pochodzenie dzielimy na:

– kosmiczne, powstałe wskutek uderzeń meteorytów

– tektoniczne, ich misy stanowią zapadnięte części skorupy ziemskiej w formie rozległych zapadlisk

– reliktowe, stanowią część dawnego morza

– wytopiskowe, powstały z wytopienia bryły martwego lodu

– kalderowe, wypełniające kaldery nieczynnych wulkanów

– liman, powstałe z zalanego, ujściowego odcinka głębokiej doliny rzecznej

– wydmowe, wypełniają obniżenia między pagórkami wydmowymi

– eoliczne, powstałe w wyniku wypełnienia utworzonego przez wiatr zagłębienia

– antropogeniczne – powstałe na skutek działalności ludzkiej, na przykład powstałe na skutek

próby jądrowej”

a duch unaszał się nad wodami”

*Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.

MACIEJ RYCHŁY – Muzyk, psycholog, współzałożyciel Kwartetu Jorgi dla którego komponuje i gra na instrumentach pasterskich. Od 1985 rekonstruuje instrumenty muzyczne w oparciu o dane archeologiczne. W latach 1989-2004 związany z OPT „Gardzienice”: spektakl Carmina Burana – adaptacja muzyki łacińskiego średniowiecza, spektakl Metamorfozy albo Złoty Osioł – rekonstrukcja muzyki i instrumentów starożytnej Grecji. Współzałożyciel Orkiestry Antycznej (2001) i Chorei (2004), która inspiruje się jego kompozycjami. Współpracuje z teatrami (m.in. Wierszalin, Kana, Teatr Witkacego w Zakopanem, Royal Shakespeare Company w Stratfordzie, National Theatre w Londynie) oraz uczelniami wyższymi: Instytutem Psychologii i Instytutem Muzykologii UAM, Instytutem Kultury Polskiej UW, PWSFTiT w Łodzi (instrumentalista w filmie J. Hoffmana Stara Baśń z muzyką K. Dębskiego), Instytutem Sztuki PAN, Radiowym Centrum Kultury Ludowej Pr. II Polskiego Radia (przez wiele lat w jury Festiwalu „Nowa Tradycja”). Twórca muzyki do filmów (Szepty wiatru reż. Franco de Pena i Laboratorium Życia reż. Tomasz Michałowski) oraz programów radiowych. Wśród ostatnich najważniejszych osiągnięć jest współpraca z teatrem Pieśń Kozła, która zaowocowała skomponowaniem muzyki do spektakli Songs of Lear, Cherry Orchard, Return to the Voice, Hamlet – Komentarz, Wyspa, Anty-Gone Tryptyk oraz, najnowszego, Raport Kasandry.

MATEUSZ RYCHŁY – Gitarzysta grający muzykę folk, country i blues. Z ojcem, Maciejem Rychłym występował we Francji, Anglii, Walii, oraz wielokrotnie w Polsce. W duecie The Roadhouse oraz zespole Electric Cowboyz gra klasykę amerykańskiej muzyki country i folk. Gry na gitarze uczył się między innymi od amerykańskich gitarzystów Jima Campilongo i Guthriego Trappa, a w Polsce od Marka Radulego i Marka Napiórkowskiego. W roku 2014 i 2015 prowadził warsztaty gry na gitarze na festiwalu Woodstock. Nauczyciel w prywatnej szkole muzycznej w Poznaniu. Magister muzykologii.

Radosław Paczocha, RUSCY, reż. Adam Orzechowski

Sobota, 18 maja 2019, godz. 17.00, Teatr Wybrzeże, Scena Stara Apteka

RUSCY to sztuka o Polakach, którzy nie z własnej woli i winy zostali skazani na rozłąkę z krajem, a z powodu swojej tożsamości narodowej byli prześladowani. Uwzględniając perspektywę historyczną autor przygląda się również losowi dzisiejszych polskich repatriantów, ich zmaganiom z własną tożsamością rozpiętą w dramatyczny sposób pomiędzy polską martyrologią a kulturową rosyjskością, na którą wyrokiem historii zostali skazani. A opowiadając o repatriantach, autor przygląda się również polskiemu losowi i zadaje pytania o prawo do bycia Polakiem na przekór historii.

Radosław Paczocha o sztuce: „Kiedy polscy repatrianci ze Wschodu wracają do Ojczyzny, która nigdy nie była ich Ojczyzną, bo przecież nigdy w niej nie mieszkali, muszą się jej uczyć niejako od zera, przekonując się na własnej skórze, kim są ich rodacy i jak oni sami prezentują się na tle swojego narodu. I zazwyczaj wtedy właśnie dowiadują się, że są Ruskimi (czyli obcymi) i że chichot historii albo mówiąc wprost wyroki Stalina mają ciągle ogromną moc sprawczą. Długie dziesiątki lat pozbawiania narodu swoich korzeni, wydziedziczania go z kultury i tradycji, z jednej strony zmieniają kulturowy kod, ale z drugiej strony bardzo silnie utwierdzają poczucie własnej tożsamości i odmienności. Polskość staje się emblematyczna, mityczna, martyrologiczna, a już na pewno staje się nieobojętna, niezwykle ważna, choć zupełnie inna od tej, która w tym samym czasie deklinuje się przez zupełnie inne przypadki na ziemi pomiędzy Odrą a Bugiem. I która polskość jest bardziej polska? I kto jest bardziej Polakiem? I czy w ogóle ma sens zadawanie takich niemądrych pytań w tak okrutnych okolicznościach? Chciałem w RUSKICH Wielką Historię podsunąć pod nos teraźniejszości, która bardzo lubi etykietować, szufladkować i dobrze się sama ze sobą czuć”.

W dramacie zostały wykorzystane fragmenty Poematu bez bohatera Anny Achmatowej w tłumaczeniu Giny Gieysztor, fragmenty wiersza Silentium! Fiodora Tiutczewa, wiersz Niny Kuczyńskiej Obca oraz poezje Mariana Jonkajtysa z tomów Kazachstan, Co to jest Syberia i Żywa pamięć.

Prapremiera: 11 listopada 2018

Czas trwania:

1 godzina 40 minut (bez przerwy)

Reżyseria:

Adam Orzechowski

Scenografia, kostiumy, światło:

Magdalena Gajewska

Muzyka:

Marcin Nenko

Asystent reżysera:

Katarzyna Dałek

Inspicjent, sufler:

Agnieszka Szczepaniak  Obsada

Wiera:

Magdalena Gorzelańczyk

Natasza:

Agata Woźnicka

Mama:

Sylwia Góra-Weber

Dziadek:

Krzysztof Matuszewski

Ksiądz Bukowiński,

Jura: Piotr Biedroń

Kobieta, Urzędniczka w ambasadzie, Barbara:

Katarzyna Dałek

Kobieta, Urzędniczka w gminie:

Katarzyna Z. Michalska

Rosjanin, Antropolog, Polak:

Piotr Chys

Rosjanin, Jerzy:

Robert Ninkiewicz

Nauczyciel, Antropolog:

Marek Tynda

* Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.

PODRÓŻ DO BUENOS AIRES, reż. Adam Nalepa

Wtorek, 14 maja 2019, godz. 20.00, Teatr BOTO, Sopot

Podróż do Buenos Aires to tekst powalający. Litania żali i zarzutów starzejącej się kobiety, która własną starość wyobrażała sobie trochę inaczej – w beztrosce, komforcie psychicznym, spokoju ducha, w kręgu kochającej rodziny, u synów (w Kanadzie?), u córki lub sióstr (w Buenos Aires?). Co najmniej.

To tekst porażający. Potok łez, przekleństw i wylanej żółci matki i siostry, która całe życie tylko dla swoich bliskich żyła i na nich pracowała, która sobie zasłużyła na respekt, wdzięczność i opiekę.

To tekst prześmieszny. „Work in Regress” głosi podtytuł sztuki, bo w regresie starzenia i popadania w szaleństwo zawsze tkwi nuta rozbrajającego komizmu. Przynajmniej dla odbiorcy. Przynajmniej w fazie początkowej. A potem śmiech zamiera w gardle.

To tekst przesmutny. Krzyk niemocy, podróż do jądra samotności, przez lęki, paranoje, przywołane duchy przeszłości aż po wyimaginowanych przyjaciół-słuchaczy – choćby tylko po to, by nie być tak strasznie samotną, by nie prowadzić rozmów jedynie ze sobą.

Wspaniałe wyzwanie dla aktorki, kompleksowa postać do zbudowania. Wskrzesić do życia słowo. Znaleźć prawdę, prawdziwe emocje. Zestarzeć się na scenie. Wykrzyczeć, wypłakać, wyszaleć, puścić, stracić kontrolę. Przejść przez cały rejestr stanów psychicznych, zbudować emocjonalny dialog z widzem i go w nieoczywisty sposób zakończyć. I zmierzyć się z prapremierowym pierwowzorem, samą Gabrielą Muskałą, która od 2001 roku nieustannie kreuje rolę Walerii, zdobywając liczne nagrody w kraju i za granicą.

Autor: Amanita Muskaria

Reżyseria: Adam Nalepa

Występuje: Sylwia Góra Weber

Czas trwania: 80 min

Premiera: 16 grudnia 2018 (Teatr BOTO)

Zrealizowano z udziałem finansowym Gminy Miasta Sopotu oraz Województwa Pomorskiego.

* Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.

Ze względu na specyfikę sceny osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na spektakl.

ADAM NALEPA – Reżyser, absolwent Teatrologii, Filmografii i Historii Starożytnej Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Podczas studiów pracował jako felietonista i krytyk teatralny, w latach 2002-2005 piastował etat asystenta reżysera w Düsseldorfer Schauspielhaus, gdzie debiutował także jako reżyser własną adaptacją Komendianta Thomasa Bernharda. Ukończył również studia w klasie fortepianu w Darmstadt.

Dyrektor artystyczny Fundacji Teatru BOTO, dla której wystawił prapremierę sztuki Jakuba Roszkowskiego Zielony mężczyzna, NORD-OST Torstena Buchsteinera, Całoczerwone Małgorzaty Szczerbowskiej, a także Podróż do Buenos Aires Amanity Muskarii.

W 2007 roku otrzymał propozycję inscenizacji światowej prapremiery Blaszanego Bębenka z okazji obchodów 80-tych urodzin Güntera Grassa w Teatrze Wybrzeże, z którym współpracuje od tego czasu. W Gdańsku wyreżyserował m.in. Kamień Mariusa von Mayenburga, Nie-Boską komedię Zygmunta Krasińskiego, Czarownice z Salem Arthura Millera, Marię Stuart Friedriecha Schillera. Poza tym wystawił w warszawskim Laboratorium Dramatu prapremierę Sex Machine Tomasza Mana, w krakowskim Starym Teatrze Chłopców Stanisława Grochowiaka, w Kaliszu Kupca weneckiego według Williama Shakespeare’a. W 2015 wyreżyserował w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni spektakl Mały książe. Końcówka na podstawie dzieła Antoine de Saint-Exupery, a także w 2018 Krwawe gody, spektakl dyplomowy w gdyńskim SWA.

Jest wielokrotnym laureatem nagród teatralnych, m.in. Marszałka Województwa Pomorskiego (2008, 2012, 2014), Miasta Gdańsk (2008, 2012, 2014), Miasta Sopotu (Sopocka Muza 2014), Splendor Gedanensis (2014) oraz Sztormu Roku Gazety Wyborczej (2014).

 

SYLWIA GÓRA-WEBER – Aktorka, absolwentka wydziału aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu.

Od 2010 roku związana z Fundacją Teatru BOTO, której jest współzałożycielką i wiceprezeską, i z którą zrealizowała spektakle: Zielony mężczyzna; NORD-OST; Całoczerwone i Podróż do Buenos Aires w reż. Adama Nalepy; Wróżka z kranu w reż. Michała Derlatki oraz Sny w reż. Cezarego Ibera.

W latach 1999-2001 aktorka Teatru Wierszalin w Supraślu. Pracowała m.in. w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w Teatrze Pieśń Kozła we Wrocławiu, w Tarnowskim Teatrze im. Ludwika Solskiego, w Teatrze Nowym w Słupsku, w Teatrze na Plaży w Sopocie.

W 2009 roku za spektakl Umiłowana zdobyła nagrodę dla najlepszego aktora z Dolnego Śląska na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu. W 2014 roku została laureatką Sopockiej Muzy w kategorii kultura i sztuka.

Od roku 2011 aktorka Teatru Wybrzeże w Gdańsku, gdzie można ją oglądać w: Intymnych lękach, Fazie Delta, Broniewskim i Ruskich w reż. Adama Orzechowskiego, Zmierzchu bogów w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, w Czarownicach z Salem w reż. Adama Nalepy, Martwych duszach w reż. Janusza Wiśniewskiego, Portrecie damy w reż. Eweliny Marciniak i Trojankach w reż. Jana Klaty.

HAPPENING: WYSPA, Martin Blaszk

Piątek, 17 maja 2019, godz. 13.00, Molo w Sopocie

Martin Blaszk jest adiunktem w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. W swoich badaniach naukowych interesuje się happeningami, alternatywnymi formami edukacji i kreatywnością w nauczaniu.

Wyspa może być przystanią lub miejscem odosobnienia. Może to być miejsce magiczne, miejsce docelowe i miejsce do przeżycia przygody. Może być także obszarem strachu, koszmaru przymusowej izolacji i więzienia, z którego nie można uciec. Pośrodku sopockiego molo, poprzez użycie słów, obrazów, dźwięków i przedmiotów, łączone są różnorodne tematy w celu zbadania koncepcji wyspy. Happening to efekt współpracy Martina Blaszka i studentów drugiego roku studiów na kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi Uniwersytetu Gdańskiego.

Wyspa może być przystanią lub miejscem odosobnienia. Może to być miejsce magiczne, miejsce docelowe i miejsce do przeżycia przygody. Może być także obszarem strachu, koszmaru przymusowej izolacji i więzienia, z którego nie można uciec. Pośrodku sopockiego molo, poprzez użycie słów, obrazów, dźwięków i przedmiotów, łączone są różnorodne tematy w celu zbadania koncepcji wyspy. Happening to efekt współpracy Martina Blaszka i studentów drugiego roku studiów na kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi Uniwersytetu Gdańskiego.

JULIAN WOLFREYS, SONGS FROM A SMALL ISLAND – koncert

Środa, 15  maja 2019, godz. 19.30, Dworek Sierakowskich, Sopot

Julian Wolfreys jest autorem i redaktorem wielu książek z zakresu literatury i teorii literatury XIX, XX i XXI wieku. Ponadto jest również muzykiem, powieściopisarzem i poetą. Obecnie pracuje nad książką o poetyce fragmentu u Jacques’a Derridy i Virginii Woolf. Właśnie wydał album gitarowy ambient zatytułowany The Hundreds.

Wstęp wolny.

 

PORT WIELKI JAK ŚWIAT – koncert

Środa, 15  maja 2019, godz. 19.30, Teatr Gdynia Główna

Wyjątkowy koncert piosenki aktorskiej, przygotowany jako egzamin II roku słuchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Na program składają się piosenki Jacquesa Brela i jeden tajemniczy dodatek.

Młodzi, utalentowani i pełni temperamentu adepci sztuki aktorskiej w tym spotkaniu z jednym z najwybitniejszych bardów świata, nauczyli się sporo, a podzielenie się efektem swojej pracy będzie na pewno emocjonującym spotkaniem zarówno dla nich, jak i dla widzów.

Program przygotowywany był pod kierunkiem Kuby Kornackiego, a przy pianinie zasiądzie Marian Benedyka.

* Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.         

BOTO BLUESOWY PONIEDZIAŁEK s02e55

Poniedziałek, 13  maja 2019, godz. 21.00, Teatr BOTO, Sopot

Otwieramy scenę, udostępniamy wzmacniacze, gitary, mikrofony, cajony, perkusję i zapraszamy wszystkich muzyków i słuchaczy. Gramy bluesa. Słuchamy bluesa.

Wstęp wolny.

BOTO WILD JAM: IREK WOJTCZAK I GOŚCIE

Czwartek, 16  maja 2019, godz. 21.00, Teatr BOTO, Sopot

Kolejna odsłona BOTO Wild Jam. Tym razem gospodarzem będzie Irek Wojtczak.

***

BOTO Wild Jams with Wild Turkey, czyli cotygodniowe spotkania z najlepszymi artystami pomorskiej i krajowej sceny, okraszone smakiem i zapachem bourbonu „dzikiego indyka”.

BILETY: 10 zł [online: http://teatrboto.interticket.pl/ ]

PROMOCJA NA BARZE: przy zakupie dwóch bourbonów Wild Turkey trzeci gratis

Muzycy biorący udział w jam session – wstęp wolny.

DUETY: MIKOŁAJ TRZASKA I IGNACY WIŚNIEWSKI

Piątek, 17  maja 2019, godz. 21.00, Teatr BOTO, Sopot

Mikołaj Trzaska – urodzony w Gdańsku, saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor, w latach 1988-91 studiował sztuki piękne. Wyrósł na gruncie yassu – artystyczno-społecznego ruchu, który na przełomie lat 80. i 90. zbuntował się przeciw skostnieniu krajowego jazzowego środowiska. Trzaska był współzałożycielem najważniejszej formacji yassu – legendarnej Miłości oraz (wciąż aktywnego) Łoskotu. Choć impet yassu wygasł wiele lat temu, Trzaska stał się czołową postacią krajowej sceny improwizowanej.

Po okresie yassowym, nagrał kilka skupionych i wyciszonych płyt z braćmi Olesiami. Akompaniował także poetom – Świetlickiemu i Andruchowyczowi, tworzył projekty muzyczno-literackie z Andrzejem Stasiukiem.

Dziś jest liderem międzynarodowego tria Volumen, członkiem m.in., Bassisters Orchestra czy Shofar – wykonujacego muzykę żydowską. Przede wszystkim jednak realizuje się na gruncie radykalnego free jazzu, współpracując z tuzami światowej wolnej improwizacji, m.in. z: Peterem Brötzmannem, Joe McPhee, Kenem Vandermakiem, Peterem Friisem Nielsenem, Michaelem Zerangiem, Clementine Gasser, Johnem Tchikai, Noelem Akchote.

Ignacy Wiśniewski – Wykładowca na Akademii Muzycznej w Gdańsku, kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i musicali oraz lider Ignacy Wiśniewski Trio, którego płyta Jazz Shirim uznana została za jazzowy Debiut Roku 2016.

W 2007 roku dwukrotnie został stypendystą Akademii Muzycznej w Villecroze we Francji, gdzie studiował w klasie kameralistyki prof. Emmanuela Axa oraz w klasie fortepianu solowego prof. Dominiqu’a Merlet.

W latach 2007-2008 studiował w Akademii Muzycznej w Hanoverze (Hochschule für Musik und Theater in Hannover) współpracując z prof. Beatrice Berthold, prof. Christopherem Oakdenem, prof. Zwi Menikerem, prof. Mattim Raekallio.

* Bilety do nabycia w miejscu wydarzenia.