Edukacja

BETWEEN.EDUKACJA

Edukacja stanowi kluczowy komponent oferowanych przez fundację BETWEEN.POMIĘDZY działań. Organizowane we współpracy z konkretnymi szkołami i instytucjami kultury warsztaty, wykłady i spotkania autorskie kierowane są do gimnazjalistów, licealistów oraz wszystkich zainteresowanych literaturą i teatrem. Spotkania odbywają się w ciągu całego roku.

Krótko:

 • spotkania w ramach BETWEEN.EDUKACJA prowadzone są w języku angielskim przez wykładowców anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego;
 • warsztaty kierowane są do grupy 15-20 osób;
 • spotkania poszerzają wiedzę o literaturze i teatrze;
 • program nastawiony jest na rozwój kompetencji komunikacyjnych;
 • promujemy zarówno zdolność pracy indywidualnej jak i grupowej;
 • podnoszone są umiejętność uczestnictwa we współczesnej kulturze i sztuce;
 • cykl przewiduje cztery bądź osiem spotkań w roku szkolnym;
 • istnieje możliwość organizacji sesji wyjazdowych, takich ja te w Olsztynie, Elblągu czy Płocku;
 • uczestnictwo w programie umożliwia uzyskanie przez ucznia odpowiedniego certyfikatu BETWEEN.POMIĘDZY.

 Stale współpracujemy z następującymi szkołami/instytucjami:

 II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku;

 • Sopockie Szkoły Autonomiczne;
 • Gimnazjum nr. 20 im. Hanzy w Gdańsku;
 • II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie;
 • Gimnazjum Anglojęzyczne Regent w Elblągu;
 • Uniwersytet Warmińsko-Olsztyński w Olsztynie;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Prowadzony w języku angielskim cykl warsztatów ma na celu ożywienie uczestnictwa w kulturze oraz rozwinięcie zdolności zróżnicowanego odbioru sztuki wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Szczególny nacisk położony jest na poszerzenie wiedzy o współczesnej literaturze i teatrze, oraz promocję czytelnictwa.

Program ma innowacyjny charakter i powiązany jest z prowadzonym od 2010 roku Festiwalem Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY, w organizacji którego zaangażowany jest Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz kilkanaście krajowych i zagranicznych instytucji kulturalnych i naukowych. Patronami honorowymi działań BETWEEN.POMIĘDZY są: Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, oraz Prezydent Miasta Sopotu.

Warsztaty prowadzone są w porozumieniu z konkretnymi nauczycielami języka angielskiego, którzy wskazują rzeczywiste potrzeby młodzieży oraz umożliwiają powiązane cyklu zajęć z prowadzonymi przez nich zajęciami. Mówiąc najprościej, nauczyciele współtworzą program warsztatów, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego. Półtoragodzinne warsztaty mają charakter dyskusyjny, kreatywny i multimedialny i skupiają się na możliwościach kontaktu z kulturą i sztuką poprzez nowoczesne media.

Wykorzystywane są urozmaicone techniki i metodologie nauczania – wprowadzane są elementy dramy, tutoringu, jak również grupowego czytania wierszy i prozy, odbioru sztuki poprzez Internet. Atrakcyjność warsztatów polega na możliwości praktycznego użycia języka angielskiego podczas zajęć z kadrą akademicką: prof. Davidem Malcolmem, dr Moniką Szubą i dr. Tomaszem Wiśniewskim.

Program BETWEEN.EDUKACJA prowadzony jest pod nadzorem naukowym Zespołu Badań na Tekstem Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego w grupach 15-20 osób, a kierowany jest do wszystkich uczniów, niekoniecznie tych najlepiej operujących językiem angielskim. Podstawowym kryterium jest kreatywność oraz potrzeba kontaktu z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Patronat honorowy nad programem objął Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Andrzej Ceynowa.

W latach 2010-2015 komponent edukacyjny BETWEEN.POMIĘDZY obejmował spotkania autorskie z pisarzami (Antoni Libera, Stefan Chwin, Paweł Huelle, Henryk Grynberg, Mariusz Sieniewicz, Stanisław Modrzewski, Andrzej Kasperek), brytyjskimi poetami (David Constantine, Michael Edwards, Alan Riach, Alan Spence), aktorami (Sylwia Góra-Weber, Katarzyna Siergiej, Joanna Czajkowska, Marzena Nieczuja-Urbańska), poetami polskimi (Justyna Bargielska, Tadeusz Dąbrowski, Piotr Sommer, Jerzy Jarniewicz, Krzysztof Kuczkowski) oraz gośćmi zagranicznymi (prof. Antonia Rodriguez-Gago (Madryt), prof. Kenneth Pickering (Wielka Brytania), prof. S.E. Gontarski (USA), Neil Ascherson (Wielka Brytania).

 

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu oraz relacje z warsztatów edukacyjnych dostępne są na facebooku (BETWEEN.POMIĘDZY) oraz na stronie internetowej (www.between.org.pl).