Warsztaty dla studentów

CZYTANIE SCENY. READING PERFORMANCE

 Koło Naukowe Teatrologów Brikolaż oraz Beckett Research Group in Gdańsk zapraszają studentów i doktorantów zainteresowanych współczesną sztuką sceniczną do udziału w programie Czytanie sceny. Reading performance. W trzeciej już odsłonie projektu proponujemy wspólne obejrzenie wydarzeń scenicznych prezentowanych w ramach Festiwalu Between.Pomiędzy. Podsumowaniem wspólnego doświadczenia będzie prowadzona w języku angielskim dyskusja, poświęcona różnorodności naszych spostrzeżeń i doświadczeń. Chcemy stworzyć przestrzeń do rozmów w języku angielskim o sztukach scenicznych osobom, będącym na różnych poziomach zaawansowania – program kierowany jest nie tylko do anglistów. Chcemy rozmawiać o tym, jak interpretować, a także jak uczyć odbioru współczesnej twórczości scenicznej. Liczymy na wzajemną wymianę doświadczeń. Program ma charakter seminaryjny i kierowany jest do wąskiej grupy odbiorców, nieprzekraczającej 10 osób, a prowadzą go dr Katarzyna Kręglewska i dr hab. Tomasz Wiśniewski.