Dziady Adama Mickiewicza

Dyskusja wokół Dziadów pdf

Dyskusja seminaryjna:

Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12 w Sopocie

18 maja 2018, godz. 10.00-12.00

Dziady Adama Mickiewicza

 Planowany przebieg rozmowy:

1.Katarzyna Kręglewska i Tomasz Wiśniewski otwierają spotkanie, którą następnie prowadzą jako moderatorzy.

  1. Głos zabiera Piotr Tomaszuk, dyrektor Teatru Wierszalin oraz Rafał Gąsowski i Dariusz Matys.

  2. Mirosława Modrzewska przedstawia uczestników rozmowy z ramienia PTSnER.

  3. „Słowo wstępne” Zbigniewa Majchrowskiego (proponujemy: 10-15 minut).

  4. Zapraszamy do rozmowy/wypowiedzi wszystkich przybyłych, prosząc o zwięzłe wypowiedzi. Mamy nadzieję na żywy dialog. W centrum uwagi Dziady Teatru Wierszalin.

  5. Końcowe 15 minut: podsumowanie Piotra Tomaszuka.

 

Uczestnicy dyskusji:

Zbigniew Majchrowski, Mirosława Modrzewska, Małgorzata Czermińska, Grażyna Tomaszewska, Feliks Tomaszewski, Maria Sibińska, Zbigniew Kaźmierczyk, Kwiryna Ziemba, Monika Rzeczycka, Małgorzata Jarmułowicz, Olga Kubińska, Wojciech Kubiński, Klaudia Łączyńska, Żaneta Nalewajk-Turecka.

Uwaga: spotkanie będzie rejestrowane.

Dyskusja w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Reading Maps in Literature and Theatre.

Organizacja: Uniwersytet Gdański,  Fundacja Between.Pomiędzy oraz Polskie Towarzystwo Studiów nad Europejskim Romantyzmem.