Poprzednie konferencje

Konferencja 2014

Konferencja naukowa przebiegała pod hasłem „Nowe początki/Otwarcia w literaturze szkockiej”.

Poranne i wieczorne spotkania poświęcone były tradycyjnym odczytom i wykładom plenarnym, natomiast popołudniowe przeprowadzone w formie seminariów były okazją dla naszych gości do dyskucji na temat konkretnych krótkich form literackich odnoszących się do hasła przewodniego festiwalu.

Goście specjalni: S.E.Gontarski, Christoph Heyl, Helen Lynch, Alan Spence, Elisabeth Burns, Alan Riach, Neal Ascherson.

 

Konferencja 2013

Głównym celem konferencji w 2013 roku były  utwory J.M. Coetzee’a , Grahama Swifta oraz Johna Bergera.  Inni pisarze, którzy byli tematem dyskusji to: Angela Carter, Roy Fuller, Rose Tremain, Hilary Mantel, Anne Stevenson, Maggie Gee, James Ellroy, Cormac McCarthy, Ciaran Carson, Paul Muldoon, Caryl Churchill, Harold Pinter, Tom Stoppard, Peter Brook, Jacques Lecoq, Brian Friel , Peter Shaffer, Woody Allen  oraz  Wooster Group. Analizując prace powyższych pisarzy, uczestnicy konferencji starali się odpowiedzieć na następujące pytania:  W jakim kierunku zmierzają dramat i teatr? Dokąd zmierza literatura szkocka, sonet, opowiadanie oraz badania oparte na tekstach?

Goście specjalni, którzy brali udział w konferencji to: Derek Attridge , John Bowen , Stanley E. Gontarski i David Kennedy.

Trzydniowa konferencja miała charakter innowacyjny . Podczas porannych sesji odbywały się  dwudziestominutowe prezentacje oraz dyskusje. W godzinach popołudniowych odbyły się seminaria poświęcone utworom J.M. Coetzee’a (Życie Michaela K), Grahama Swifta (Kraina Wód) oraz Johna Bergera („Borys”). Dyskusje były prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie. Ponadto, osoby mówiące zaproszone na konferencje przedstawiały referaty, a wieczorem, goście specjalni wygłaszali wykłady związane z myślą przewodnią konferencji.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Salzburgu:  prof , dr David Malcolm , dr Tomasz Wiśniewski Monika Szuba, oraz dr Wolfgang Görtschacher .

Konferencja 2012

BETWEEN / POMIĘDZY. COMPLICITE. 

Tematem konferencji w roku 2012 była działalność sceniczna brytyjskiego teatru Complicite. Propozycje artykułów dotyczyły dialogu między twórczością grupy a dziełami literatury. Szczególnym tematem konferencji była proza Johna Bergera (w sztukach The Three Lives of Lucie Cabrol oraz Mnemonic), a także prace takich autorów jak: Jun’ichiro Tanizaki, Haruki Murakami, William Szekspir, Bertolt Brecht, Friedrich Dürrenmatt, Eugene Ionesco, Torgny Lindgren, J.M. Coetzee, Danił Charms oraz G.H. Hardy. Biorąc pod uwagę tematykę poprzednich edycji festiwalu, szczególna uwaga była też poświęcona analizom spektakli Complicite inspirowanych dziełami Samuela Becketta (Końcówka), Brunona Schulza (Ulica Krokodyli) oraz Michaiła Bułhakowa (Psie serce oraz Mistrz i Małgorzata).

Wykład plenarny został wygłoszony przez Fay Lecoq (École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq). Marcello Magni (jeden z założycieli Complicite) oraz Douglas Rintoul (wieloletni współpracownik grupy, obecnie dyrektor artystyczny teatru Transport) poprowadzili trzydniowe warsztaty teatralne. Swój udział potwierdził również profesor Paul Allain (Uniwersytet w Kent, Canterbury) oraz profesor Dan Rebellato (Royal Holloway, Uniwersytet w Londynie).

Organizatorami konferencji byli  Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Salzburgu: Prof. David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski, dr Monika Szuba, dr Wolfgang Görtschacher

 Konferencja 2011

Tematem Konferencji w 2011 roku była współczesna poezja, a w szczególności powrót do poetów współczesnych, poetów pierwszej połowy XX wieku, takich jak: Yeats, Eliot , Pound, H.D. , Carlos Williams, Moore, Żukowski, Cummings, Auden, Trakl, Benn, Rilke, Brecht, Tuwim, Leśmian i inni. Szczególnymi tematami dyskusji były zapożyczenia, przeróbki, odrzucenia  i spory , a także współczesna poezja angielska, niemiecka i polska .

Mówcy i poeci, którzy uczestniczyli w konferencji to: Derek Attridge, David Constantine, Helen Constantine, Michael Edwards, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz, Antoni Libera, Dorothy McMillan, Jakobe Mansztajn, Stanisław Modrzewski, Michael Parker i Piotr Sommer.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Anglistyki Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytet w Salzburgu: prof. dr David Malcolm, dr Tomasz Wiśniewski Monika Szuba, oraz dr Wolfgang Görtschacher .

Konferencja / Seminarium 2010

Konferencja/seminarium w 2010 roku odbyła się pod hasłem „Powrót do tekstów Becketta”. Głównym celem projektu była możliwość wymiany międzynarodowej w sprawie obecnego stanu badań nad twórczością Becketta. Seminarium dotyczyło głownie analizy poszczególnych tekstów (angielskie/francuskie wersje i tłumaczenia na inne języki) oraz wybranych gatunków i okresów literatury.

Profesor Uniwersytetu w Michigan, Enoch Brater wygłosił referat odnoszący się do hasła przewodniego seminarium. Inni goście specjalni, którzy zaszczycili nas swoją obecnością to: prof. H. Porter Abbott (Uniwersytet Kalifornijski, Santa Barbara) i prof. Stanley E. Gontarski (Uniwersytet Stanowy na Florydzie). Ponadto, delegaci porównywali swoje analizy tekstu Becketta pt. Towarzystwo. 

Organizatorami seminarium byli: Prof David Malcolm i dr Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański).