SAMUEL BECKETT LAB

SAMUEL BECKETT: Nicholas Johnson i Jonathan Heron

Pokaz trzydniowej pracy warsztatowej: Piątek, 17 maja 2019, godz. 16.00, Teatr na Plaży, Sopot

Laboratorium  Samuela  Becketta  we  współpracy  z  Centrum  Studiów  nad   Beckettem przy Trinity College w Dublinie oferuje przestrzeń dla pogłębionych badań nad utworami Becketta poprzez performans. Podczas spotkania wyjazdowego na festiwalu Between.Pomiędzy w 2019 roku proponujemy jednodniowe warsztaty, mające na celu przebadanie terytoriów, granic i  rubieży  twórczości  Becketta.  Laboratorium  organizowane  jest  we  współpracy     z Beckett Research Group in Gdańsk.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Prześlij nam krótką  notkę  biograficzną  i  podaj powody,  dla  których chcesz  uczestniczyć w warsztatach (nie więcej niż 100 słów) na  adres  between2019.island@gmail.com.  Warsztaty Mapowanie Becketta są otwarte dla pracowników naukowych, studentów i aktorów, ponieważ naszym celem jest zapewnienie przestrzeni do wspólnej pracy badawczej.

METODY i CELE PRACY

Fundamentalną  zasadą  funkcjonowania  Laboratorium  jest  badanie  dzieł   Becketta poprzez performans – w ten sposób można uzyskać głębsze zrozumienie funkcji i znaczeń jego tekstów. Wykorzystywanie performansu jako metody badań nad scenariuszami wydaje się w pełni uzasadnione – większość badaczy jest zgodna, że kinestetyczna i praktyczna wiedza zdobyta przez aktora, reżysera, projektanta czy technika, pozwala głębiej pojąć istotę danego dzieła. Laboratorium stosuje tę zasadę wobec wielu różnych gatunków, począwszy od prozy   i poezji, przez utwory pisane dla radia i telewizji, a skończywszy na listach, manuskryptach    i szkicach pisarza. Twórcy Laboratorium pragną ustanowić środowisko służące zarówno celom naukowym, jak i pedagogicznym, które umożliwi badaczom wspólne zagłębienie się   w twórczości Becketta, ujmowanej w wymiarze performatywnym.

Prowadzone w ramach warsztatów praktyki przyczyniają się do stworzenia środowiska pracy, opartego na niezhierarchizowanym i eksploracyjnym ucieleśnieniu zespołu – uczestnicy Laboratorium   są   zapraszani    do    podjęcia    badań    za    pośrednictwem    performansu, w ramach których dokonują refleksji na temat dramaturgii oraz odgrywania i reżyserowania wybranych fragmentów dzieł Becketta. Poprzez intensywną pracę nad tekstami źródłowymi oraz różnymi formami ich odgrywania na scenie, metoda ta ma za zadanie dostarczyć rozbudowanej wiedzy na temat struktury tekstu, wpisanych weń odniesień oraz sposobów działania „żywej myśli”.

Więcej informacji na temat Samuel Beckett Laboratory znajdziecie na stronie: http://www.beckettsummerschool.com/

Nicholas E. Johnson jest badaczem-artystą związanym z Trinity College

w   Dublinie,   gdzie   pracuje   jako   adiunkt   i   wykłada    dramat oraz przewodniczy Creative Arts Practice. Brał udział w tworzeniu takich dzieł, jak Virtual Play (reżyseria), The David Fragments after Bertolt Brecht (tłumaczenie/reżyseria),   Beckett’s   First    Play    we    współpracy    z Dead Centre/National Theatre (dramaturgia), Cascando we współpracy z Pan Pan (dramaturgia) oraz No’s Knife w Lincoln Center (reżyseria).

Współredagował specjalne wydanie „Journal of Beckett Studies” na temat performance’u (23.1, 2014). Jest współzałożycielem Samuel Beckett Laboratory (od 2013). Jego artykuły zostały opublikowane w książkach: The Plays of Samuel Beckett oraz Staging Beckett in Ireland and Northern Ireland(obie wydane przez Methuen), a także w wielu czasopismach, w tym „Theatre Research International” z Cambridge. Jest założycielem i współdyrektorem Beckett Summer School, The Trinity Centre for Beckett Studies oraz współzałożycielem Beckett Working Group przy IFTR (2014–18). W 2016 roku był stypendystą na Uniwersytecie w Yale.

Jonathan Heron jest dyrektorem The Institute for Advanced Teaching and Learning na Uniwersytecie w Warwick (Wielka Brytania). Wcześniej pracował jako adiunkt w CAPITAL Centre (przy Royal Shakespeare Company) oraz dyrektor artystyczny Fail Better Productions. Był drugim reżyserem Kroków i Rockaby (Den Nationale Scene, Bergen) z udziałem Rosemary  Pountney,  z  którą  współpracował  również przy kilku innych projektach związanych z twórczością Becketta. Jest współzałożycielem Laboratorium Samuela Becketta i współredaktorem wydania specjalnego „Journal of Beckett Studies” (23.1, 2014). Publikował również teksty o wczesnym nowoczesnym dramacie (Cambridge, 2012), medycynie humanistycznej  (BMJ,  2015;  Springer,  2016)  oraz idei prowadzenia badań naukowych poprzez performans (performance-as-research – Cambridge, 2015; Routledge, 2018). Jest współzałożycielem grupy roboczej IFTR „Performance-as-Research” i głównym członkiem interdyscyplinarnych projektów AHRC „Beckett and Brain Science” oraz „Modernism, Medicine and the Embodied Mind”. W 2016 roku wygłosił przemówienie inauguracyjne w Academy   of Finland.

Warsztaty będą się odbywały w Teatrze na Plaży w Sopocie: środę, 15 maja 2019 w godz. 10.00- 15.00, w czwartek, 16 maja w godz. 12.00-17.00 oraz w piątek, 17 maja w godz. 12.00-16.00.

* Zapisy do 10 maja 2019 pod adresem: between2019.island@gmail.com

(koszt 150 zł, decyduje kolejność zgłoszeń)