Zaproszenie na konferencję

TWARZE BECKETTA Beckett Research Group in Gdańsk Uniwersytet Gdański 16-17 maja 2018

Beckett-poeta, Beckett-powieściopisarz, Beckett-dramatopisarz, Beckett-autor opowiadań, Beckett-filmowiec, Beckett-reżyser. Całokształt twórczości Samuela Becketta to istna paleta różnorodnych form, konwencji i gatunków – autor Godota pisał przecież utwory również dla radia i telewizji. Nie ulega wątpliwości, że Becketta-artystę cechowała niespożyta ciekawość, niekończąca się kreatywność i niczym niezaspokojony głód eksperymentowania. Czytelnicy, aby dotrzymać kroku twórcy, zmuszeni są do pomysłowości interpretacyjnej o podobnej różnorodności i mocy: Beckett-pisarz modernistyczny, Beckett-pisarz postmodernistyczny, Beckett-pisarz postkolonialny, Beckett-pisarz feministyczny – tę listę można dalej rozwijać.

Głównym tematem Gdańskiego Seminarium Beckettowskiego w 2018 roku są Twarze Becketta: wielorakość artystycznej, semantycznej czy krytycznej spuścizny pisarza w konfrontacji z najważniejszymi trendami humanistyki w XXI wieku, przede wszystkim na polu literaturoznawstwa, teatroznawstwa, sztuki i filozofii na całym świecie. Seminarium stanowić ma pole do dyskusji o twórczości Becketta również w kontekście komparatystycznym. Irlandzkiego noblistę chcemy porównywać zarówno z twórcami mu współczesnymi, jak i tymi, których jego twórczość inspirowała. Inną możliwość badawczą stanowi prześledzenie odniesień do artystów i myślicieli w utworach napisanych przez Becketta. Taka formuła seminarium powinna pozwolić nie tylko na zgłębienie podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi artystami, lecz także na przedstawienie ich w szerszej perspektywie historyczno-geograficznej. Szczególną wartość mają dla nas interpretacje wychodzące poza schematy, rozpoznania kierujące uwagę ku odkryciom nowych kontekstów twórczości Becketta.

Seminarium odbędzie się w dniach 16-17 maja 2018 roku w Sopocie i Gdańsku. Zapraszamy zarówno badaczy, jak i artystów, do rozwinięcia wiodącego tematu we własnym zakresie. Chcemy jednocześnie ogłosić, że – jak co roku – profesor S.E. GONTARSKI przyjął nasze zaproszenie i weźmie udział w seminarium. Ponadto planowana jest rozmowa z ANDRZEJEM STASIUKIEM. Przewidujemy też panele dyskusyjne wokół tematów: Beckett i Leopardi, Beckett i Gombrowicz oraz Beckett i Różewicz. Głównym językiem seminarium jest język angielski, choć przewidujemy możliwość paneli w języku polskim. Seminarium odbędzie się w ramach IX Festiwalu Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY (14- 20 maja 2018). Prosimy o nadsyłanie streszczeń proponowanych referatów (ok. 250 słów) do 1 marca 2018 roku na adres beckett@ug.edu.pl. Opłata konferencyjna wynosi 100 euro i nie obejmuje noclegu. Informacji o poprzednich edycjach seminarium i festiwalu dostępne są na stronie: www.between.org.pl.

Organizatorzy: dr hab. Tomasz Wiśniewski (UG) dr Bartosz Lutostański (UWM w Olsztynie) mgr Aleksandra Wachacz (UG) mgr Rafał Borkowski (UG)

BECKETT RESEARCH GROUP IN GDAŃSK to grupa badawcza założona i prowadzona przez Tomasza Wiśniewskiego, afiliowana przy Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Skupia anglistów, polonistów, romanistów i artystów z różnych ośrodków w Polsce, a jej honorowym patronem jest profesor SE Gontarski z Uniwersytetu Stanu Floryda w USA. BRGiG współpracuje z krajowymi i zagranicznymi badaczami zajmującymi się Beckettem, jak również z tłumaczami i artystami mierzącymi się z jego twórczością. Właśnie spotkanie świata akademickiego ze środowiskiem twórczym – poszukiwanie różnorodnych, nie zawsze komplementarnych, sposobów oglądu twórczości Becketta, wyznacza główną oś podejmowanych działań. BRGiG organizuje cykliczne seminaria Beckettowskie, a także warsztaty/laboratoria teatralne oraz dyskusje z poetami, pisarzami, filmowcami oraz twórcami teatralnymi. Działalność BRGiG to również publikacje oraz wspieranie inicjatyw artystycznych. W 2016 roku, BRGiG – wspólnie z Trinity College Dublin – ustanowiła stypendium umożliwiające uczestnictwo wybranego w drodze konkursu studenta UG w prowadzonej przez TCD Beckett Summer School.