Współpraca

Between.Wydawnictwa

Fundacja Between.Pomiędzy stale współpracuje z kwartalnikiem „Tekstualia”, kwartalnikiem „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, dwumiesięcznikiem „Topos”, a także z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwem Czarne, słowo/obraz terytoria oraz Wydawnictwem Maska. W 2019 roku nawiązaliśmy współpracę z wydawnictwem „Routledge”.

between.pomiędzy to seria wydawnicza tworzona przez prof. UG dr. hab. Tomasza Wiśniewskiego, profesora Davida Malcolma, dr Monikę Szubę z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Katarzynę Kręglewską z Instytutu Filologii Polskiej UG, a powiązana z Festiwalem Between.Pomiędzy. Składają się na nią wydawane w języku polskim lub angielskim zbiory artykułów naukowych oraz monografie tematyczne. Głównym celem serii jest upowszechnianie badań naukowych dotyczących ważnych zagadnień literatury anglojęzycznej, jak również istotnych kwestii teoretycznych, obejmujących większy obszar badawczy. Publikacje between.pomiędzy skupione są na zagadnieniach związanych z szeroko pojętą formą, jednakże seria pozostaje otwarta na badania, które proponują komplementarne podejście do literatury. Nazwa serii świadczy o zainteresowaniu redaktorów tekstami zawieszonymi pomiędzy rodzajami i gatunkami literackimi, pomiędzy kierunkami i epokami historycznymi oraz pomiędzy kulturami narodowymi i językami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *