WYSPA.MŁODOŚĆ

Festiwal Between.Pomiędzy obrał za jedno z wiodących zadań wspieranie uczestnictwa w kulturze osób młodych, przede wszystkim studentów, doktorantów i licealistów. Z tego względu podczas festiwalu w 2019 roku rezerwujemy przestrzeń do wymiany doświadczeń naukowych dla studentów i doktorantów, między innymi w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej WYSPA.MŁODOŚĆ, która odbywać się będzie w dniach 14-15 maja 2019.

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów. chcących podzielić się efektami swoich badań, prowadzonych podczas seminariów licencjackich i magisterskich. Zapraszamy teatrologów, literaturoznawców i językoznawców, jak również studentów zajmujących się innymi dziedzinami nauki, również naukami ścisłymi. Naszą intencją jest zapewnienie młodym badaczom możliwości żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami ich poszukiwań naukowych. Tworzymy tym samym swoiste laboratorium studenckie, w którym będzie także możliwość spotkania z bardziej doświadczonymi badaczami z kraju i z zagranicy.

Nie chcemy zawężać tematyki planowanej konferencji jedynie do nauk humanistycznych – do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin badawczych. Zależy nam na różnorodności i wielości interpretacji pojęcia „laboratorium” –  które zarazem stanowi jeden z ważniejszych nurtów tematycznych tegorocznej edycji Festiwalu. Ciekawi jesteśmy praktycznego aspektu badań studenckich.

WYSPA.MŁODOŚĆ znajdzie swoje miejsce w terminarzu odbywającego się w maju X Festiwalu Between.Pomiędzy – w czasie, kiedy prace młodych badaczy wyraźnie się krystalizują. Przewidziany czas prezentacji, przygotowanych w języku polskim lub angielskim, to 15 minut. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł (obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz wybranych wydarzeniach festiwalowych). Organizatorami konferencji są Fundacja Between.Pomiędzy, Koło Naukowe Zarządzania Instytucjami Artystycznymi oraz Koło Naukowe Teatrologów „Brikolaż”. 

W imieniu organizatorów,

Ewelina Stefańska

Inez Brokos

Opieka naukowa:

dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG,

dr Katarzyna Kręglewska

PROGRAM KONFERENCJI WYSPA.MŁODOŚĆ

Miejsce: Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12, Sopot

Sesja 1B: Sopoteka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, Sopot

WTOREK 14 MAJA 2019

SESJA 1A 9.00-10.45 SESJA 1B 9.00-10.45
1. Mateusz Godlewski (Uniwersytet Warszawski), Restaging the Quest: Shakespeare’s “The Tempest” as a Mythopoeic Work 6. Barbara Kaim (Uniwersytet Gdański), Nowatorska  metoda pracy, czyli Lekcje Niegrzeczności w
Teatrze Wybrzeże
2. Piotr Dąbrowski (Uniwersytet Warszawski),
“Old Men Ought to Be Explorers”: Thomas Stearns Eliot’s Transatlantic Journey in “The Dry Salvages”
7. Magdalena Zabrocka (Uniwersytet Gdański), Educational theatres in the UK and Poland: Comparative
analysis
3. Hanna Lewandowska & Adrian Chyliński (PWSZ Płock),
A tortoise, a tuba, and a bowler
hat. On the illogical and
surreal in Tom Stoppard’s “After Magritte”
8.    Edyta    Szakiel    (Uniwersytet    Gdański), Studencki projekt 
UG: „Audiodeskrypcja po
studencku”
4. Jan Danielak (Uniwersytet Warszawski), Relacje   pomiędzy    myślami    Karola    Darwina a dramaturgią Samuela Becketta 9. Anna Głuszek (Uniwersytet Gdański), Sylwetka eseisty   Thomasa   De    Quincey. Motyw melancholii jak jedna   z przyczyn oraz skutek uzależnienia od opium na podstawie
„Wyznań angielskiego opiumisty”
5. Jan Ziętara (Uniwersytet Warszawski), Fragment pracy poświęconej adaptacjom sztuk Samuela  Becketta,  na  przykładzie   „Końcówki” w reż. Conora McPhersona (2000) (ENG) 10. Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański), Wizualność optyczna  vs.  wizualność haptyczna w
świetle teorii Marshalla McLuhan
SESJA 2 11.00-13.00
11. Anna Buler, Laboratorium teatralne / Theatre Laboratory
12. Zuzanna Zaborniak, Aleksandra Molenda, Katarzyna Wardzyńska, Inez Brokos (Uniwersytet Gdański), Wernisaż prac trójmiejskich tatuatorów „PaintInk”
13. Klaudia Szmidt (Uniwersytet Gdański, PPSWA im. D. Baduszkowej  w  Gdyni),  Realizacja autorskiego spektaklu dla licealistów, opartego między innymi na artystycznym przedstawieniu zeznań świadków ludobójstwa w Piaśnicy
14. Jakub  Suchecki  (Uniwersytet Gdański),  Improwizacja jako  moc  łącząca ludzi  na scenie i na widowni
15. Dominika Front (Uniwersytet Warszawski), The Other in Photography
16. Małgorzata Woźniak (Uniwersytet Gdański), Jak dzisiaj skutecznie zainscenizować klasykę używając anachronicznych metod teatralnych na przykładzie spektaklu „Cud albo Krakowiaki i Górale”
w reż. Michała Zadary
13.00-13.45 LUNCH
13.45‒14.00 Oficjalne otwarcie – organizatorzy
14.00-14.30 Wystąpienie podróżnicze:
17. Aleksandra Wróbel (Uniwersytet Gdański),
Bezludne Himalaje – pokaz filmu z podróży
SESJA 3 14.30‒15.45
18. Ewelina Stefańska (Uniwersytet Gdański), Beheading the Kite in the Kashubian Theatre
19. Kamila Sroślak (Uniwersytet Wrocławski), Analiza funkcjonowania mediów masowych, nowych wojen, figura reportera wojennego
20.  Natalia  Trawczyńska  (Uniwersytet  Wrocławski),  Motyw  ucieczki  z  kresów  wschodnich  w powieści Sabriny Janesch „Katzenberge”
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
16.00 Teatr BOTO, Sopot Rozmowa Julie Bates z Suzanne Walsh oraz Nathanem O’Donnellem (wydarzenie organizowane we współpracy z Ambasadą Irlandii w Polsce)
17.30 Teatr BOTO, Sopot Wyspa Róży Ostrowskiej – spotkanie z Elżbietą Lorenc z udziałem Sylwii Góry-Weber. Prowadzenie: Ewelina Stefańska
20.00 Teatr BOTO, Sopot Podróż do Buenos Aires, reż. Adam Nalepa [wydarzenie biletowane, istnieje możliwość rezerwacji bezpłatnych wejściówek]

 ŚRODA 15 MAJA 2019

SESJA 4 9.00-10.30
21.  Marta  Jankowska  (Uniwersytet   Gdański),   Badania   dotyczące   teatru   dla   młodzieży   w oparciu o trzy edycje Przeglądu Teatru dla Młodzieży CO NOWEGO
22. Aleksandra Mahmud (Uniwersytet Warszawski), Przedstawienia, reprezentacja i status uchodźcy współcześnie na podstawie polskich mediów
23.   Maria   Terlikowska   (Uniwersytet   Gdański),   Teatry   pogranicza    –   Teatr   Witkacego w Zakopanem I Teatr Wierszalin w Supraślu
24. Balbina Hoppe (Uniwersytet Gdański), W teatrze cliché-verre’ów. O „Xiędze bałwochwalczej” Brunona Schulza
10.45-11.30
KEYNOTE ADDRESS: Julie Bates (Trinity College, Dublin), Intimate
Geographies: Portraits of Antonin Artaud’s visit     to Inis Mór by Vivienne Dick, Tim Robinson, and Olwen Fouéré
SESJA 5 11.30-13.00
25. Paulina Tryba (Uniwersytet Gdański), Aspekty techniczne dawniej
i dziś przy realizacji spektaklu „Cud albo Krakowiaki i Górale”
26. Marzena Gargas (Uniwersytet Gdański), Kobieca postać tragiczna we współczesnym teatrze na podstawie dramatów „Łaknąć” i „Psychoza 4.48” Sarah Kane
27. Oliwia Ossowska (Uniwersytet Gdański), Wizja, misja i strategia
artysty  na  podstawie działań Mariny Abramović
28. Jagoda    Zielińska     (Uniwersytet    Gdański),    Marina    Abramović    –     performans jako forma autoterapii.
13.00-14.00 LUNCH
SESJA 6 14.00-15.15
29.  Katarzyna  Piątkowska  (Uniwersytet  Gdański),   Back   to   the   kitchen!   Women,   sex   and 50 shades of gender in Old Norse literature (ENG)
30.  Kacper  Klein  (Uniwersytet  Gdański),  Powieść  „Wielki  Gatsby”  Scotta  Fitzgeralda  –   czy we współczesnym świecie może  służyć  jako  uniwersalny  wyznacznik  odpowiednich  wartości i ideałów
31. Aleksandra Kalinowska (Uniwersytet  Gdański),  Rozkosze  kulinarne  u  Pettera  Dassa.  Tekst barokowy czytany z perspektywy Nowej Kuchni Nordyckiej
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
17.30 Teatr na Plaży, Sopot Pokaz pracy laboratoryjnej Przemysława Wasilkowskiego: Enda Walsh
19.30 Dworek Sierakowskich, Sopot Koncert: Julian Wolfreys, Songs from a Small Island
19.30 Teatr Gdynia Główna Piosenki Jacquesa Brela w wykonaniu studentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni [wydarzenie biletowane, istnieje możliwość rezerwacji bezpłatnych wejściówek]
21.00 Teatr BOTO, Sopot Pokaz filmu Metropolis w reż. Fritza Langa z muzyką na żywo Irka Wojtczaka i Kamila Piotrowicza [wydarzenie biletowane]