O PROGRAMIE

Programy edukacyjne są jednym z najważniejszych aspektów działalności fundacji Between.Pomiędzy. Organizowane we współpracy z konkretnymi szkołami i instytucjami kultury warsztaty, wykłady i spotkania autorskie kierowane są do studentów, licealistów, ich nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych literaturą i teatrem. Program prowadzony jest w porozumieniu z konkretnymi nauczycielami, którzy wskazują na rzeczywiste potrzeby młodzieży. Mówiąc najprościej, nauczyciele współtworzą program, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego. Program ma charakter dyskusyjny, kreatywny i multimedialny i skupia się na możliwościach kontaktu z kulturą i sztuką poprzez nowoczesne media. Uczniowie przygotowują projekty własne.

W ramach programu Between.Edukacja: Kosmopolis 2020 proponujemy:

  • udostępnienie w Internecie 15 pakietów edukacyjnych opracowanych na podstawie materiałów filmowych i tekstowych – mają one stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli, bądź umożliwiać pracę nad samorozwojem;
  • cykl 15 webinariów dla nauczycieli, pracowników instytucji kultury, studentów oraz licealistów, które mają pomóc uczestnikom w przygotowaniach do wykorzystania udostępnionych na stronie internetowej;
  • pogłębienie kompetencji odbioru sztuki tradycyjnej i współczesnej;
  • połączenie wiedzy o tradycjach kultury polskiej z informacjami na temat współczesnych sposobów odbioru sztuki globalnej;
  • uwzględnienie zapotrzebowania uczestników z mniejszych ośrodków i miejscowości;
  • podniesienie umiejętności uczestnictwa we współczesnej kulturze i sztuce;
  • umożliwienie uzyskania odpowiedniego certyfikatu BETWEEN.EDUKACJA.

W programie uwzględnione zostały uwarunkowania recepcji teatru i specyfika jego funkcjonowania na poziomach: 1) lokalnym, 2) krajowym oraz 3) globalnym.

Temat przewodni – /Kosmopolis 2020/ – w bezpośredni sposób wywodzi się z tegorocznej wirtualnej edycji festiwalu i uwzględnia różnorodność komunikacji teatralnej. Jednym z podstawowych zadań programu jest wyczulenie odbiorcy na elementarną różnicę pomiędzy determinującą rzeczywistą komunikację teatralaną „nażywością” a zapośredniczonym odbiorem sztuk performatywnych poprzez powszechny w dobie pandemii dostęp do nagrań teatralnych. Program uwypukla różnice między obydwoma rodzajami doświadczania teatru.

1

Kosmopolis 2020: wstęp

2

„Nażywość” w teatrze

3

Scena w czasach globalnej pandemii

4

Przekłady kulturowe i adaptacje

5

Języki teatru tańca: DzikiStyl Company

6

Wyspiański dziś

7

Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie

8

Tradycja i awangarda: Samuel Beckett

9

Światy wewnętrzne

10

W przestrzeni miejskiej: happening

11

Tancerze wychodzą w miasto

12

Róża Ostrowska, czyli teatr i Kaszuby

13

Teatr w Trójmieście

14

Miejsce spotkania: festiwal Between.Pomiędzy

15

Kosmopolis 2020: podsumowanie