Japanese Theatre

Japonia jest krajem bardziej zróżnicowanym kulturowo, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Niezwykle różnorodne, a zarazem ciekawe i piękne są też japońskie formy teatralne. W ramach tego rozdziału zostaną zaprezentowane i omówione przykłady kilku klasycznych form teatralnych ukształtowanych w Japonii, takich jak kagura, gagaku, nō, kabuki, bunraku i kumiodori. Rozdział został podzielony na odrębne prądy kulturowe kształtowane przez różne grupy społeczne w historii Japonii i charakterystyczne dla nich formy teatru, które składają się na kulturową mozaikę Japońskiego teatru.

Pakiet edukacyjny w języku angielskim.

***

Japan is a country more culturally diverse than it might seem to be at first glance. Japanese theatre forms are unique and, at the same time, interesting and beautiful. This chapter presents and discusses examples of several classical theatre forms practiced in Japan, such as Kagura, Gagaku, Nō, Kabuki, Bunraku, and Kumiodori. The chapter has been divided into distinct areas of Japanese culture, where the diverse forms of theatre have been made by different social groups across history. Together they form a cultural mosaic of Japanese theatre.

The Resource Pack is presented in English.

W podsumowaniu prezentujemy propozycje konspektów edukacyjnych, inspirowane prezentowanymi w tym rozdziale materiałami. Konspekty mogą służyć zarówno nauczycielom, do przeprowadzania zajęć projektowych, jak i wszystkim zainteresowanym - do samokształcenia. Nauczycieli zachęcamy do przesyłania własnych propozycji konspektów, jak również wybranych prac uczniów, na adres (between.pomiedzy@gmail.com) w terminie do 31 stycznia 2022 roku.