Header is loading...

młodość

Wyspa.Młodość 2021

Jednym z wiodących zadań Festiwalu Between.Pomiędzy jest wspieranie czynnego uczestnictwa w nauce, kulturze i sztuce osób młodych. Z tego względu w 2019 roku powołaliśmy do życia program Wyspa.Młodość, w którego organizacji udział biorą studenci i absolwenci kierunków zarządzanie instytucjami artystycznymi, filologia angielska oraz wiedza o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego. Program wspiera młodych badaczy w poszukiwaniu przestrzeni do żywej wymiany myśli oraz dyskusji nad efektami poszukiwań naukowych. Zależy nam na otwartości, różnorodności tematycznej oraz na praktycznym aspekcie badań studentów i doktorantów. Poprzez stałą współpracę z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Stanowym Goiás (Brazylia), Uniwersytetem Stanu Floryda (USA) oraz Narodowym Uniwersytetem Sztuki George Enescu w Jassach (Rumunia), działania te wprowadzamy w globalny kontekst. Podczas festiwalu premierę ma redagowana przez Ewelinę Stefańską, Małgorzatę Woźniak i Piotra Dąbrowskiego książka „Wyspa.Młodość. Projekty studenckie” opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, jako dwunasty tom serii wydawniczej Between.Pomiędzy.

młodość

Program Konferencji Studencko-Doktoranckiej Wyspa.Młodość 2021

i wydarzeń towarzyszących