Header is loading...

literatura i teatr

Poezja: Jen Hadfield

Twórczość Jen Hadfield stanowi istotny punkt odniesienia dla badań nad poezją szkocką prowadzonych przez Monikę Szubę. Od wydania pierwszego zbioru zatytułowanego „Almanacs” (2005) Hadfield bada granice języka poetyckiego z niezwykłą odwagą i konsekwencją. Dzięki talentowi, oryginalności i twórczej bezkompromisowości otrzymała T.S. Eliot Prize jako najmłodsza poetka w historii tej nagrody. Jej wiersze ukazują ucieleśniony podmiot w splocie ze światem i stanowią refleksję nad relacyjną naturą bytu zanurzonego w krajobrazie i języku Szetlandów. Spotkanie z Hadfield jest okazją do rozmowy na tematy, które stały się szczególnie istotne w świecie zdominowanym przez wirtualne doświadczenie: czym jest „nie-miejsce”, jak zmienia się rozumienie kategorii „miejsca” i domu, wreszcie, z czym wiąże się zadomowienie w krajobrazie.

literatura i teatr

1

Wiersze na dziś - spotkanie autorskie z Jen Hadfield. Prowadzenie: Monika Szuba

Poniedziałek, 10 maja 2021, 19:00-20:00 CET

Jen Hadfield

Jen Hadfield

Jen Hadfield – poetka brytyjska. W marcu ukazał się czwarty tom jej wierszy, The Stone Age (Picador 2021), poświęcony zagadnieniu neuroróżnorodności. Obecnie pracuje nad zbiorem esejów o Szetlandach, gdzie mieszka od wielu lat. Ma na swoim koncie liczne nagrody, w tym m.in. nagrodę poetycką T.S. Eliota za drugi tom, Nigh-No-Place (Bloodaxe 2008). W swojej poezji Hadfield występuje na rzecz zagrożonej planety i ginących gatunków, wchodząc w interakcje z dziką przyrodą, a tym samym stawiając pytania o życie w coraz bardziej wirtualnym świecie. Jej wiersze z jednej strony są poszukiwaniem środków wyrazu, które mogłyby ująć bezpośrednie doświadczenie, zaś z drugiej, niezwykle odważnie eksperymentują z językiem i formą, co sprawia, że jest to poezja, której tworzywem jest „żywy język” (za Tomem Leonardem). Fascynuje się współczesną ceramiką i muzyką ludową. Praca nad librettem do opery we współpracy z Music Theatre Transparant skłoniła ją do zgłębienia sztuki pisania tekstów do współczesnych pieśni ludowych. Jen Hadfield wykłada również kreatywne pisanie na Uniwersytecie w Glasgow. Bardzo powoli buduje dom na Szetlandach.

Więcej informacji na temat twórczości poetki:

twitter: hadfield_jen

literatura i teatr

2

Poezja w Szkocji dzisiaj - Seminarium

O twórczości poetki będziemy rozmawiać podczas seminarium: „Poezja w Szkocji dzisiaj”, 13 maja 2021, godz. 13:00-14:30 CET

Zaczątkiem do rozważań na temat współczesnej poezji jest stwierdzenie Kathleen Jamie, że „powstawanie wszystkich wierszy powoduje niezwykła rzecz, jaką jest bycie w świecie”. Namysł nad tymi słowami posłuży do dyskusji wokół poetyckich form przedstawienia obecnego czasu w świetle licznych przejawów aktywności artystycznej w Szkocji. W jaki sposób poeci odkrywają ową „niezwykłą rzecz, jaką jest bycie w świecie” w swojej działalności twórczej? Jak przywołują miejsce doświadczane poprzez czas przy zastosowaniu środków poetyckich oraz innych mediów? Jakie tematy, kierunki i trendy obecnie dominują? Oto tylko niektóre pytania, wokół których toczyć się będzie nasza dyskusja podczas webinarium.

Zaproszeni goście: Lindsay Blair (University of the Highlands and Islands), Robin MacKenzie (University of St Andrews), Camille Manfredi (Université de Bretagne Occidentale), Julian Wolfreys (Uniwersytet Gdański)

Prowadzenie: Monika Szuba (Uniwersytet Gdański)

literatura i teatr

3

Wiersze

Jen Hadfield, Skrzypce z Hardanger & Nyckelharpa, przekład: Monika Szuba

Jen Hadfield, Kwarc, przekład: Monika Szuba

Jen Hadfield, Hum, przekład: Monika Szuba