Header is loading...

młodość

Wprowadzenie

Głównym celem Festiwalu Between.Pomiędzy jest upowszechnianie badań prowadzonych przez jego twórców. Organizatorzy festiwalu dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG oraz dr Katarzyna Kręglewska są tegorocznymi laureatami Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej. W ramach wydarzeń 12. edycji festiwalu otwarte zostaną zakresy tematyczne obydwu projektów, a więc odpowiednio: „Geografia wyobraźni: teatr i dramat irlandzki” oraz „Przestrzenie teatru − teatr przestrzeni. Mapa trójmiejskich zjawisk teatralnych w latach 1989-2021”. Program festiwalu odzwierciedla również wcześniejsze publikacje związanych z Between.Pomiędzy literaturoznawców i teatrologów (Tomasza Wiśniewskiego, Davida Malcolma, Katarzyny Kręglewskiej, Moniki Szuby, Jean Ward i innych) oraz studentów (m. in. Eweliny Stefańskiej, Małgorzaty Woźniak oraz Piotra Dąbrowskiego).

młodość

1

młodość

2

Otwarcie festiwalu: dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. SWPS

młodość

3

Bibliografia