Header is loading...

between. research

Zakopiańczycy w Sopocie

Esej autorstwa Kuby Szpilki zadecydował o tym, że podjęliśmy się organizacji wirtualnego festiwalu. W świecie, w którym nie mogliśmy już wyjść ani na plażę, ani do lasu, ani w góry, wybraliśmy się na spotkanie przygody w świecie internetu. Jak wiadomo, Sopot i Zakopane to miasta partnerskie, co potwierdzają również oddolne inicjatywy – jak chociażby współpraca Between.Pomiędzy z Zakopiańskimi Spotkaniami Antropologicznymi, których uczestników zaprosiliśmy do udziału w Festiwalu.

between. research

1

between. research

2

Zaraza

Monika Sznajderman (film)

Monika Sznajderman 'Zaraza'

between. research

3

Czas kwarantanny

esej Agnieszki Bednarek-Bohdziewicz i Janusza Bohdziewicza

between. research

4

Siedem zaklęć

Paweł Próchniak

esej na temat poezji

Paweł Próchniak – literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki.

W kręgu jego zainteresowań pozostaje twórczość pisarzy polskiego modernizmu (od przedpola Młodej Polski po współczesność), poezja XX wieku, literatura najnowsza oraz sztuka interpretacji. Zajmują go zagadnienia antropologii słowa, długiego trwania form literackich i powiązanych z nimi figur wyobraźni, przekształcenia dokonujące się w obrębie imaginarium nowoczesności, problematyka mitu i transgresji, egzystencjalny wymiar literatury oraz fundamentalna nieoczywistość związanego z nią sensu.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Członek redakcji kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN). Członek Rady Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz pełnomocnik zarządu Fundacji (ds. programowych). Członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Juror nagrody Nike.

Wieloletni współpracownik Ośrodka 'Brama Grodzka – Teatr NN', gdzie m.in. kieruje Pracownią Antropologii Słowa. Pomysłodawca i współorganizator 'Miasta Poezji' w Lublinie oraz kierunku studiów Teksty kultury i animacja sieci (KUL). Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl.

Autor ośmiu książek poświęconych literaturze polskiej. Ostatnio opublikował Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej) (2018).

Więcej informacji: http://teatrnn.pl/prochniak

between. research

5

7 rzeźb Władysława Borzęckiego

w 100. rocznicę urodzin

Władysław Borzęcki (1920-1998), rzeźbiarz urodzony w Sromowcach Niżnych, absolwent słynnego Liceum Kenara w Zakopanem (pierwszy powojenny rocznik - w 2020 roku mija 70 rocznica matury). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek ZPAP. Przez całe dorosłe życie związany z Zakopanem i Pieninami, gdzie miał pracownię. Uczestniczył w kilkudzisięciu wystawach w Polsce i zagranicą. W 2019 roku miała miejsce retrospektywna wystawa prac artysty w Galerii ZPAP w Gdańsku. W najbliższym czasie będzie miała miesjce wystawa prac Borzęckiego w Czerwonym Dworze w Zakopanem ('W 100-lecie urodzin').

Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki
Władysław Borzęcki