Header is loading...

Content is loading...

Content is loading...

Słowo wstępne

Between.Pomiędzy

Festiwal rozproszony 2022

Od dwunastu lat tworzymy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni przestrzeń do twórczych spotkań badaczy i artystów. Twórcy teatralni, poeci, pisarze, tłumacze, wydawcy i naukowcy z różnych części świata przybywali do pracy w środowisku laboratoryjnym, aby podążać własnymi ścieżkami i dzielić się częścią swoich wewnętrznych światów. W 2022 roku Between.Pomiędzy przybiera formę Festiwalu Rozproszonego, która stanowi próbę odpowiedzi na część wyzwań, z jakimi mierzymy się w otaczającym nas świecie. Oznacza to, że wydarzenia akademickie i artystyczne będą odbywać się przez cały rok, w różnych miejscach, a format, jaki przybiorą, może okazać się zaskakujący – również dla nas.